BIOGRAFIJA

Džebrail Bajramović

Džebrail Bajramović, rođen 18.05.1973. godine u mjestu Morinac (Dragomanići), Goražde. Otac dvoje djece. Završio je međunarodno pravo, te je magistar međunarodnog prava.

Kao 17-godišnjak odlazi u JNA , u Banja Luku (Zalužani), odakle ga poslije obuke za Tenkistu šalju u otkomandu u Peć (Kosovo), zatim u Bjelovar (R.HR), te ga šalju dalje na ratište u Okučane-Novska.

 

Dobitnik NAJVEĆEG RATNOG PRIZNANJA ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE "Zlatni Ljiljan"

Džebrailova ratna Prošlost

U decembru 1991. godine priključuje se Patriotsku Ligu u Goraždu i do izbijanja sukoba na Goraždanskom kraju je primljen na mjesto rezervnog policajaca MUP-a Goražde. Prvi dan napada na opštinu Goražde nalazi se na obezbjeđenju zgrade Opštine Goražde, gdje je sa kolegom Ekremom Halilovićem, rezervnim policajcem, uspio da odbije prvi četnicki napad i time značajno doprinio u inicijalnoj odbrani grada Goražda. Na insistiranje Ešefa Hurića koji je u vrijeme početka agresije na BiH i Goražde bio komandir policije, a koji je Džebraila poznavao od ranije, te na osnovu odluke TO i Komande policije, poslije prvog napada četnika šalju ga po zadatku na selo (Rosijevići) da organizuje odbranu jedne od strateški najvažnijih linija odbrane grada i okoline.

Kraj u kojem je rođen Džebrail Bajramović je zaleđina Goražda od strane Pala i Rogatice, i sa te strane je grad Goražde bio ranjiv i bez stabilne odbrane neodrživ! Nakon dobre angažiranosti lokalnog stanovništva uspijevaju odbiti sve četničke napade i protjerati ih na početne linije, na kojima su ostali sve do njegovog ranjavanja u akciji “KRUG”, koja je planirana i i vođena od Komandanta 1. Drinske Udarne Brigade, rahmetli kapetana Zaima Imamovića, kada su četničke snage potpuno protjerane sa cjelokupne teritorije opštine Goražde.

U tom periodu to je bila i jedna od najvećih slobodnih teritorija u R.BIH. Nakon ranjavanja imao je težak period liječenja, a najteži je bio u SUHODOLU gdje su mu izvršili „saniranje noge bez anestezije“ a potom transportovali dalje na operaciju/amputacijuZenicu (Bolnicu Crkvice) gdje mu je amputirana lijeva noga do koljena. Na osnovu odluke Predsjedništva R.BiH zajedno sa još 30-tak ranjenika je prebačen u Tursku na liječenje, gdje se zadržava pola godine i nakon toga odlazi na daljnje liječenje u Švedsku.

Život u Švedskoj

Aktivnosti u Švedskoj

Po dolasku u Švedsku, iako u teškom fizičkom stanju, aktivirao se u borbi protiv četničke propagande koja je u to vrijeme bila jako zastupljena među izbjeglicama u Švedskoj.

Po dolasku u Göteborg se veoma brzo socijalizirao i uključio u rad udruženja i džemata, te nastavio svoju borbu za Republiku Bosnu i Hercegovinu, borbu koja za Džebraila nije prestala ni danas!

REFERENCE-AKTIVNOSTI-OBRAZOVANJE

*Povjerenik MDD Merhameta u Švedskoj od 1994 do 1996. godine.

* Inicijator za formiranje Bosnjačke Omladinske Organizacije u Geteborgu i prvi njen predsjednik, radio je na širenju nacionalnog identiteta Bošnjaka koja je prethodila kasnijem formiranju MOS/ BEMUF-a danas jedne od najjačih omladinskih saveza u dijaspori.

* Završio je web dizajn na Geteborgskom Univerzitetu 1998. godine, (HSOIT_Projekt).

* 1999 godine otvara svoju prvu firmu i od tad do danas je veoma uspješan privatni poduzetnik.

* 2003. godine obavlja Hadž.

*2010. godine je jedan od osnivača SDBIH (Stranka Dijaspore Bosne i Hercegovine).

* 2011. godine zajedno sa g. Emirom Vižlinom inicira i pomaže osnivanje organizacije „Sjećanje na žrtve genocida-NIKAD VIŠE“, koje je opravdalo svoje formiranje i danas je okosnica borbe protiv negatora genocida u Švedskoj.

* 2011.godine je izabran za Predsjednika Džemata u Göteborgu na mandat od 2 godine. Kao predsjednik IZBG-a, je uz pomoć vrijednih džematlija uspio da izvrši reformu i učvrsti temelje tj. napravi stabilnu i održivu Zajednicu u Geteborgu.

* 12. novembra 2011. godine u prostorijama IZBGBG-a, kao idejni inicijator i domaćin a uz prisustvo muftije Sandžačkog Muamera ef Zukorlića i Seada ef. Šačirovića otvoreno je „PRVO PREDSTAVNIŠTVO SANDŽAKA U SVIJETU“, što je historijski korak na putu jačanja veze između bošnjačke Zajednice Sandžaka i BIH. Imenovan je za člana upravnog odbora „Predstavništva Sandžaka za Skandinaviju“.

* Od 2011.godine, bio je saradnik odjela instituta u Göteborgu za istrazivanje genocida i zločina protiv čovječnosti pri Institutu za istrazivanje genocida i zločina protiv čovječnosti u Sarajevu.

* Član upravnog odbora udruženja „Sjećanje na žrtve genocida-NIKAD VIŠE“.

* U periodu 2012-2015 je bio zamjenik Predsjednika SDBiH BIH.

* Stipenditor većeg broja djece i osoba u BIH kako preko MDD Merhamet Švedske tako i privatno.

* Dobitnik je najvećeg ratnog priznanja Armije R.BIH „Zlatni Ljiljan“.

* Poručnik Armije RBIH (RVI amputirac 80% IV grupa).

* 2014.godine, predsjednik saveza udruženja “INTEGRIUM”.

* 2014.godine, publicira svoju prvu knjigu “POLITIČKO PONAŠANJE" koja je prevedena na engleski jezik "Political Behavior".

*2014.godine je KANDIDAT NA OPĆIM IZBORIMA ZA BOŠNJAČKOG ČLANA PREDSJEDNIŠTVA U BiH, gdje je imao zapažen izborni rezultat.

* 2016.godine publicira svoju drugu knjigu "BOŠNJAČKI DEMOKRATSKI IZAZOVI".

* 2016.godine obavlja svoj drugi Hadž.

* 2018.godine publicira svoju treću knjigu "GLOBALNI BOŠNJAČKI IZAZOVI".

* 2018.godine MAGISTAR MEĐUNARODNOG PRAVA.

*2019.godine dobitnik javnog priznanja "POVELJA HUMANOSTI GRADA GORAŽDA".

Biografija Džebraila

Pogledajte najzanimljivije detalje Džebrailove biografije.

1996

Dobitnik najvećeg ratnog priznanja Armije RBIH „Zlatni Ljiljan“

1996

Penzionisani Poručnik Armije RBiH (RVI amputirac 80% IV grupa)

2014

Predsjednik Saveza udruženja “INTEGRIUM”

2014

Kandidat na općim izborima za bošnjačkog člana predjedništva u BiH

2019

Dobitnik "POVELJE HUMANOSTI GRADA GORAŽDA"

Razgledajte Galeriju

U slijdećem prilogu možete pogledati dzebrailovu foto i video galeriju.

Kontakt informacije

Ukoliko želite kontaktirati Dzebraila to možete učiniti na jedan od slijedećih načina:

Telefon: 0046763908441
Fax: 0046313306036
Email : dzebrail_b@hotmail.com

Copyright © 2019 All Rights Reserved.

cialis pay with paypal penis pump perminent growth mondia whitei male enhancement new dimensions natural male enhancement which ed medication works best up2 male enhancement pills all natural help for ed does stress make you lose your sex drive is it illegal to buy medication online top natural testosterone boosters best ed pills for diabetes asian male enhancement pills ed tv show streaming best male enhancement formula without presription best jelqing routine how can i grow my dick bigger hgh injections for penile growth how increase your sex drive while using mirana increase penis size at home male enhancement implants red fortera review penis thickness pills best penis in porn ia penis enlargement impossible male facial hair enhancement the herbal company male enhancement pills flax seed for male enhancement best rated male testosterone supplements magnum male sexual performance enhancement premature ejaculation and erectile dysfunction pills i tried a male enhancement for 30 days sexual health clinic worcester red fortera male enhancement reviews how to increase sex drive while on lexapro super t male enhancement penis enlargement dmso male enhancement surgery reddit how to cure mouth ulcer permanently atlanta plastic tv show penis enlargement orgazen gold 5800 male enhancement sex pills penis enlargement chris 1 male enhancement products sex drive movie unrated cialis and enlarged prostate lack of sex drive male at 33 top safe male enhancement pills depression medicines and sex drive male enhancement xr how to fix my lack of sex drive what part of your brain controls sex drive viagra blurred vision what is male enhancement surgery called citalopram side effects low libido injectable medication to reduce sex drive in males does testosterone booster make you stronger fury male enhancement pill the best male enhancement pills wal mart have male enhancement girth male enhancement extend force xl pills