Bošnjački Globalni Izazovi - Džebrail Bajramović

Publikacije

Bošnjački Globalni Izazovi

Autor: Bajramović Džebrail.
Recezenti: acc. prof. dr. Džemal Najetović, Ibrahim Osmanbašić i dr. Fikret Bečirović.
U svom djelu Politika, Aristotel piše: „Krajnji cilj svih nauka i umjetnosti jeste dobro, a najveće dobro je cilj nauke o državi i politici. Dobro za kojim država teži jeste pravda, a to je opšta korist“ (gl. VII), i dodaje:. ,,U najboljem državnom uređenju građanin je onaj koji može i hoće da se pokorava i da vlada živeći moralnim životom“ (1284a). Moralan ili nemoralan može se biti u okvirima društvene zajednice. Van društva nema ni morala ni nemorala. Dakle, ponašanje kao odraz individualne i kolektivne svijesti, moralnog i kulturnog djelovanja, navika, interesa, psiholoških stanja i mnoštvo drugih činilaca predstavljaju ukupnu strukturu ljudskog bitka. Prošle godine autor ove knjige objavio je knjigu „Bošnjački demokratski izazovi“. Knjiga „Bošnjački globalni izazovi“, je nastavak prethodne i odnosi se na globalne izazove u savremenoj bh. praksi, posebno vezanoj za političko organizovanje i evroatlantske integracije. Otuda se ova knjiga treba čitati kao nastavak prethodne. Položaj Bošnjaka u BiH i svijetu je vrlo složen i predstavlja nešto što i najutjecajniji subjekti međunarodne zajednice najradije ne bi ni otvarali (rješavali). Izgleda da velikim silama odgovara ovakvo teško stanje u državi, pri čemu Bošnjaci imaju pravo biti nezadovoljni i zabrinuti. Uprkos deklarisanoj konstitutivnosti, Bošnjaci su diskriminisani. Nakon što sam prelistao mnoge knjige koje tretiraju prošlost i sadašnje stanje Bošnjaka uvjerio sam se da je ova knjiga puna odgovora na pitanja vezana za aktuelno i buduće bošnjačko političko organizovanje.

Zbog toga ova knjiga može poslužiti kao malo uputstvo ili priručnik za proučavanje i podučavanje za daljnje ponašanje i djelovanje Bošnjaka u vlasti i politici, zasnovano na pohvalnim osobinama na kojima se mogu odgajati nove generacije koje će tako stjecati najuzvišenije moralne vrijednosti, karakteristike i odlike. Težište u ovoj knjizi vezano je za autorovu viziju doprinosa Bošnjaka evroatlantskim integracijama BiH. Izostavio je teške kvalifikacije koje bi čitaoce mučile u tumačenju određenih pojmova i stanja. Prilikom utvrđivanja, ispravljanja i preciziranja konkretnih pitanja, autor se uveliko oslanja na lično životno iskustvo. Ova knjiga ima sve stručne karakteristike i može poslužiti širokom krugu korisnika kao značajan izvor informacija vezanih za političke prilike u Bosni i Hercegovini i bošnjačke globalne izazove. Kategorizujem je kao veoma značajan stručni rad i preporučujem za štampanje i izučavanje.

Kontakt informacije

Ukoliko želite kontaktirati Dzebraila to možete učiniti na jedan od slijedećih načina:

Telefon: 0046763908441
Fax: 0046313306036
Email : dzebrail_b@hotmail.com

Copyright © 2019 All Rights Reserved.

cialis pay with paypal penis pump perminent growth mondia whitei male enhancement new dimensions natural male enhancement which ed medication works best up2 male enhancement pills all natural help for ed does stress make you lose your sex drive is it illegal to buy medication online top natural testosterone boosters best ed pills for diabetes asian male enhancement pills ed tv show streaming best male enhancement formula without presription best jelqing routine how can i grow my dick bigger hgh injections for penile growth how increase your sex drive while using mirana increase penis size at home male enhancement implants red fortera review penis thickness pills best penis in porn ia penis enlargement impossible male facial hair enhancement the herbal company male enhancement pills flax seed for male enhancement best rated male testosterone supplements magnum male sexual performance enhancement premature ejaculation and erectile dysfunction pills i tried a male enhancement for 30 days sexual health clinic worcester red fortera male enhancement reviews how to increase sex drive while on lexapro super t male enhancement penis enlargement dmso male enhancement surgery reddit how to cure mouth ulcer permanently atlanta plastic tv show penis enlargement orgazen gold 5800 male enhancement sex pills penis enlargement chris 1 male enhancement products sex drive movie unrated cialis and enlarged prostate lack of sex drive male at 33 top safe male enhancement pills depression medicines and sex drive male enhancement xr how to fix my lack of sex drive what part of your brain controls sex drive viagra blurred vision what is male enhancement surgery called citalopram side effects low libido injectable medication to reduce sex drive in males does testosterone booster make you stronger fury male enhancement pill the best male enhancement pills wal mart have male enhancement girth male enhancement extend force xl pills